Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Λαοί στον περίγυρο του βυζαντινού κράτους

Τον 7ο και 8ο αιώνα, διάφοροι λαοί εγκαθίστανται γύρω από τη βυζαντινή αυτοκρατορία και αναπτύσσουν σχέσεις με το βυζάντιο, άλλοτε ειρηνικές και άλλοτε εχθρικές.

1η δραστηριότητα: Οι γειτονικοί λαοί

 


Παρατηρήστε προσεκτικά το χάρτη και καταγράψτε α) τους λαούς που βρίσκονται γύρω από τη βυζαντινή αυτοκρατορία στο βαλκανικό χώρο και τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας β) την κίνηση των λαών αυτών στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.


  2η δραστηριότητα: Οι Άραβες
Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά το χάρτη να εντοπίσετε την πορεία των Αράβων στην προσπάθεια κατάκτησης της Μεσογείου, από τις αρχές του 7ου αιώνα ως και τον 8ο αιώνα. α) ποιες είναι οι περιοχές που κατακτούν; Β)μέχρι που φτάνουν δυτικά; γ) Ποια νησιά κατακτούν στη Μεσόγειο;
 

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610 – 717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης


Piero della Francesca, Η μάχη ανάμεσα στον Ηράκλειο και το Χοσρόη, 1466, San Francesco, Arezzo.


Piero della Francesca, Η ανακάλυψη και απόδειξη του Τίμιου σταυρού, 1466, San Francesco, Arezzo.


1. Χάρτης της εκστρατείας του Ηρακλείου και των κινήσεων των αντιπάλων:

Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τους χάρτες να καταγράψετε: 
α) την κατεύθυνση των στρατευμάτων του Ηράκλειου β) τους αντιπάλους του Βυζαντινού κράτους και την κατεύθυνση των εκστρατειών τους. γ) Πόσες εκστρατείες πραγματοποίησε ο Ηράκλειος;

Άβαροι: πράσινο χρώμα
Πέρσες: κόκκινο χρώμα
   Ηράκλειος: μαύρο χρώμα

3. Τι απεικονίζει ο παρακάτω χάρτης; 

4. α) Ποια ανάγκη επέβαλε την καθιέρωση των θεμάτων, όπως προκύπτει από το σχετικό απόσπασμα; β) Ποια αλλαγή σημειώθηκε όσον αφορά στη γλώσσα της διοίκησης;

  Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ηράκλειος [610-641] που καταγόταν από τη Λιβύη, η επικράτεια του Ρωμαϊκού Κράτους περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Τότε οι διάδοχοι του, που δεν ήξεραν πού και πώς να ασκήσουν την εξουσία τους, κατέτμησαν σε μικρά τμήματα τη διοίκηση τους και τα μεγάλα στρατιωτικά σώματα και εγκατέλειψαν την προγονική τους λατινική, υιοθετώντας την ελληνική γλώσσα [...]. Γιατί (παλιότερα) ονόμαζαν τους χιλίαρχους λογγίνους και τους εκατόνταρχους κεντουρίωνες και τους τωρινούς στρατηγούς κόμητες. Αλλά και η ονομασία θέμα είναι ελληνική και όχι ρωμαϊκή και προέρχεται από τη θέση.
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος,
Περί θεμάτων,
έκδ. A. Pertusi,
Πόλη του Βατικανού 1952, 60.


Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον Ηράκλειο μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρακάτω παρουσίαση. Προέρχεται από το:  http://portobuffalo.blogspot.com